آموزش حسابداري آموزش حسابداري .

آموزش حسابداري

همگام رايانه

مشاوره و پاسخگويي به مشكلات كامپيوتري و حسابداري و موبايل ، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (ساير شهرها)

www.hamgampc.ir                                                                                

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ دى ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۴۶:۱۷ توسط:Sinoreh موضوع:

https://hamgampc.ir

شركت همگام رايانه متخصص در امور كامپيوتر و خدمات مالي   داراي كادري مجرب و متخصص

در زمينه وب سايت نويسي ، راه اندازي شبكه ، و انجام خدمات مالي و حسابداري همگام با شما

 مشاوره و پاسخگويي به مشكلات كامپيوتري و حسابداري و موبايل با تماس با تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (ساير شهرها)

www.hamgampc.ir

 برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ دى ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۸:۴۸ توسط:Sinoreh موضوع:

نمونه قرارداد حسابرسي

مشاوره و پاسخگويي به مشكلات كامپيوتر، حسابداري و موبايل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (ساير شهرها)
www.hamgampc.ir

نمونه قرارداد حسابرسي

قـرارداد تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌

عطف‌ به‌ درخواست‌ ... (نام‌ واحد اقتصادي‌) ... از اين‌ ... (حسابرس‌) ... براي‌ تنظيم‌ ترازنامه‌ ... (واحد اقتصادي‌) ... در تاريخ‌ ... و صورتهاي‌ سود و زيان‌، سود (زيان‌) انباشته‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد آن‌ براي‌ سال‌/دوره‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور، همراه‌ با يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مربوط‌، اين‌ قرارداد بين‌ ... و ... كه‌ از اين‌ پس‌ به‌ ترتيب‌ "واحد اقتصادي‌" و "حسابرس‌" ناميده‌ مي‌شوند، با شرايط‌ زير منعقد مي‌گردد.


موضوع‌ قـرارداد

1 . تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌ ياد شده‌ در بالا همراه‌ با گزارش‌ مربوط‌ با هدف‌ ... (براي‌ مثال‌، ارائه‌ به‌ بانك‌) ...

تعهدات‌ حسابرس‌

2 . تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌ براساس‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ مديريت‌ شركت‌ و طبق‌ استاندارد حسابرسي‌ "تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌".

3 . تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌، حسابرسي‌ يا بررسي‌ اجمالي‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ نيست‌ و بنابراين‌، اطميناني‌ نيز اظهار نمي‌شود. نمونه‌اي‌ از گزارش‌ تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ شرح‌ پيوست‌ است.

4 . تصريح‌ مبناي‌ حسابداري‌ مورد استفاده‌ و هرگونه‌ انحراف‌ آشكار بااهميت‌ از استانداردهاي‌ حسابداري‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تنظيم‌ شده‌ و اشاره‌ به‌ انحراف‌ مزبور در گزارش‌ تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌.

5 . تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌ نمي‌تواند براي‌ مقاصد كشف‌ و افشاي‌ اشتباهات‌، اَعمال‌ غير قانوني‌ يا ساير تخلفات‌، مانند تقلب‌ يا اختلاس‌، قابل‌ اتكا باشد؛ هرچند در صورت‌ برخورد با اين‌ گونه‌ موارد، موضوع‌ به‌ واحد اقتصادي‌ گزارش‌ خواهد شد.

تعهدات‌ واحد اقتصادي‌

6 . ارائه‌ كليه‌ ا طلاعات‌ لازم‌ براي‌ تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌ (مانند تراز آزمايشي‌، دفاتر و ...).

7 . مسئوليت‌ دقيق‌ و كامل‌ بودن‌ اطلاعات‌ ياد شده‌ در بالا و همچنين‌، صورتهاي‌ مالي‌ تنظيم‌ شده‌ توسط‌ اين‌ موسسه‌، با مديريت‌ واحد اقتصادي‌ است‌. ايفاي‌ اين‌ مسئوليت‌ مستلزم‌ حفظ‌ و نگهداري‌ مدارك‌ كافي‌ حسابداري‌، استقرار و اعمال‌ كنترلهاي‌ داخلي‌ مناسب‌ و انتخاب‌ و بكارگيري‌ اصول‌ و روشهاي‌ مناسب‌ حسابداري‌ توسط‌ مديريت‌ واحد اقتصادي‌ است‌.

8 . عدم‌ استفاده‌ از صورتهاي‌ مالي‌ تنظيم‌ شده‌ براي‌ مقاصدي‌ غير از هدف‌ ياد شده‌ در بند 1 اين‌ قرارداد.

9 . تامين‌ محل‌ كار، امكانات‌ و تسهيلات‌ مناسب‌ و همچنين‌، همكاري‌ كاركنان‌ واحد اقتصادي‌ در ارائه‌ اطلاعات‌ مورد نياز براي‌ انجام‌ هرچه‌ بهتر موضوع‌ قرارداد.

10 . پرداخت‌ بموقع‌ صورتحسابهاي‌ حق‌الزحمه‌.

حـق‌الـزحمـه‌

11 . مبناي‌ تعيين‌ حق‌الزحمه‌، مدت‌ كاركرد حسابرسان‌ مامور انجام‌ كار است‌ كه‌ متناسب‌ با پيشرفت‌ كار، صورتحساب‌ مي‌شود. نرخ‌ حق‌الزحمه‌ ساعتي‌ هريك‌ از حسابرسان‌ برحسب‌ تجربه‌ و مهارت‌ و در نتيجه‌، ميزان‌ مسئوليتي‌ كه‌ به‌ عهده‌ دارند، متفاوت‌ است‌. طبق‌ بررسيهاي‌ به‌ عمل‌ آمده‌، حق‌الزحمه‌، شامل‌ حق‌الزحمه‌ ساعات‌ كار مستقيم‌، ساير هزينه‌هاي‌ مستقيم‌ (از قبيل‌ هزينه‌هاي‌ فوق‌العاده‌ ماموريت‌ خارج‌ از مركز و اياب‌ و ذهاب‌) و سربار قابل‌ تخصيص‌، در مجموع‌ به‌ ميزان‌ ... ريال‌ براورد مي‌شود.

سـايـر مـوارد

12 . اين‌ قرارداد از تاريخ‌ مبادله‌ تا ... اعتبار دارد.

13 . هرگونه‌ اختلاف‌ طرفين‌ قرارداد در اجراي‌ مفاد آن‌، از طريق‌ هياتي‌ سه‌ نفره‌ متشكل‌ از نماينده‌ واحد اقتصادي‌، نماينده‌ حسابرس‌ و يك‌ شخص‌ مورد قبول‌ دو طرف‌، حل‌ و فصل‌ خواهد شد.

14 . اين‌ قرارداد در 14 ماده‌ و در 2 نسخه‌ كه‌ هر دو نسخه‌ در حكم‌ واحد است‌ ، تنظيم‌ و در تاريخ‌ ... به‌ امضاي‌ طرفين‌ قرارداد رسيده‌ است‌ .

واحد اقتصادي‌                                                                             حسابرس‌          
    

 

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۴۳:۲۷ توسط:Sinoreh موضوع:

عمليات حسابرسي واحد حسابرسي داخلي شركت بورس

مشاوره و پاسخگويي به مشكلات كامپيوتر، حسابداري و موبايل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (ساير شهرها)
www.hamgampc.ir    عمليات حسابرسي واحد حسابرسي داخلي شركت بورس

واحد حسابرسي داخلي، در راستاي تحقق فهم كسب و كار بورس، پياده سازي بخشي از اركان نظام راهبري

 شركتي و اجراي حسابرسي مستمر؛ بدون محدوديت به كليه عمليات هاي شركت، ثبت ها، داده ها، برنامه هاي كامپيوتري، دارايي، مديريت ارشد، هيات مديره و كميته حسابرسي دسترسي داشته باشد و تحت نظارتهيئت مديره و كميته حسابرسي مشغول به فعاليت مي باشد كه اهم اين خدمات به شرح ذيل است:
1.    حسابرسي مالي كه به صورت مستمر انجام مي شود.

2.    بررسي موارد خاص كه شامل گزارشات مورد نظر هيئت مديره، كميته حسابرسي و مدير عامل يا ساير مديريت ها صورت مي گيرد.     

3.    حسابرسي عملياتي بر مبناي تعيين ريسك و اولويت بندي اهداف صورت مي گيرد.

رويكرد اين واحد بيشتر ارائه خدمات مشاوره به مديريت هاي مختلف شركت جهت ارتقا كارايي و اثربخشي آن ها است.

حسابرسي عملياتي با نظر هيئت مديره، كميته حسابرسي، مديرعامل يا واحد مورد مشاوره در راستاي اهداف كلان

شركت شروع مي شود، پس از كسب شناخت از واحد مورد مشاوره، برنامه حسابرسي و زمان بندي آن تدوين و اطلاعات

مرتبط جمع آوري مي گردد. سپس ضمن تكميل يافته هاي حسابرسي، واحد مورد رسيدگي را در جريان مخاطرات يافته ها

 قرار داده و از نظرات مدير عامل، مديريت مربوطه براي ارائه بهترين پيشنهادها كه قابل اجرا باشند،استفاده مي گردد.
پيشنهادها نه تنها بايد موجب افزايش كارايي، اثربخشي عمليات شوند بلكه بايد ويژگي با صرفه اقتصادي و قابليت اجرا بودن را

دارا باشند. مهم ترين وظيفه اين مديريت برطرف نمودن موانع در جهت اجرايي شدن اين پيشنهادها مي باشد.

4.    حسابرسي رعايت كه شامل كنترل رعايت قوانين و مقررات مرتبط با بازار سرمايه، قانون تجارت، نظام راهبري شركتي و ...
در شركت بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۱:۱۹ توسط:Sinoreh موضوع:

فرآيند انجام حسابرسي عملياتي

مشاوره و پاسخگويي به مشكلات كامپيوتر، حسابداري و موبايل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (ساير شهرها)
www.hamgampc.ir    


فرآيند انجام حسابرسي عملياتي

1ـ تعيين اهداف كلان
با توجه به ضرورت ها و شرايط حاكم بر عمليات بورس اوراق بهادار تهران، اهداف كلان توسط هيئت مديره، كميته حسابرسي و

مدير عامل براي مديريت حسابرسي داخلي تعيين مي گردد.
2ـ  بررسي مقدماتي
1ـ2ـ كسب شناخت از واحد مورد مشاوره و آشنايي با قوانين، مقررات، دستورالعمل ها و آئين نامه هاي مرتبط با عمليات آن واحد
2ـ2ـ برگزاري جلسات مشترك با همكاران شاغل در واحدهاي مورد مطالعه در تمامي سطوح مديريتي و كارشناسي به منظور تجزيه

 و تحليل فرآيند ها و تعيين كنترل ها
3ـ2ـ تهيه و تدوين كاربرگ هاي ماتريسي مرتبط با موضوع مورد رسيدگي
3ـ  تعيين نهايي بالاترين سطح اولويت در مورد فعاليت هاي مهم با ريسك متوسط و بالا
با همكاري و هماهنگي همكاران واحد مورد مشاوره، ضمن برگزاري جلسات مشترك
4ـ  ارزيابي نتايج عملكرد
1ـ4ـ بررسي يافته ها و ريسك هاي شناسايي شده با همكاران در سطح كارشناس و بالاتر
2ـ4ـ بررسي يافته ها و ريسك هاي شناسايي شده با مديريت ارشد و مديريت واحد مورد مشاوره
5ـ  بررسي و تكميل عمليات حسابرسي
بررسي هاي تحليلي و تهيه پيش نويس گزارش ضمن برگزاري جلسات مشترك با كارشناسان، رؤسا و مديران واحد مورد مطالعه

 و در صورت لزوم مدير عامل
6ـ  تدوين گزارش حسابرسي
7ـ  ارائه گزارش نهايي به مدير عامل، كميته حسابرسي و هيئت مديره
8ـ  پي گيري و كمك به اجراي پيشنهادات مورد توافق (مندرج در گزارش)

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۹:۴۳ توسط:Sinoreh موضوع:

حسابداري به معناي آنچه كه امروزه ميشناسيم از كجا آغاز شد ؟

مشاوره و پاسخگويي به مشكلات كامپيوتر، حسابداري و موبايل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (ساير شهرها)
www.hamgampc.ir    


حسابداري به معناي آنچه كه امروزه ميشناسيم از كجا آغاز شد ؟

فردي بنام لوكاپاچيولي از كشور ايتاليا كه برخي با نام لوكاپاسيولي او را ميشناسند روشي را ابداع كرد كار را براي ثبت و ضبط معاملات بازرگانان ايتاليايي راحت نمود.جالب است بدانيد اين مرد بزرگ مدتي در شهر ميلان با لئوناردو داوينچي نقاش معروف همراه بود و با

او زندگي ميكرد و بدلايلي هر دو مجبور به ترك ميلان شدند و با هم سفرهاي زيادي داشتند .

لوكاپاچيولي يك كشيش رياضيدان بود كه علاوه بر كار تدريس كتابهاي متعددي را هم نوشته است .

در كتاب رياضيات لوكا پاچيولي ،او بخشهايي را در مورد حسابداري و آنچه كه ما امروزه بعنوان حسابداري دوطرفه ميشناسيم نوشت كه در اروپا استفاده قابل توجهي از اين روش شد كم كم با توجه به انقلاب صنعتي كه در برخي از كشورها مثل آمريكا و انگليس صورت

گرفت حجم معاملات افزايش يافت و با روند افزايش حجم نقدينگي و توسعه مبادلات نياز شركت ها و سازمانها به اين روش ابداعي او بيشتراز گذشته شد. در واقع هسته اصلي آنچه را كه ما امروزه بعنوان حسابداري ميدانيم توسط اين شخص بزرگ پايه ريزي شد و به

سرعت به سمت تكامل پيش رفت.

لوكا معتقد بود كه امكان ندارد بدهكاري يك موسسه با ميزان بستانكاري آن برابر نباشد و بر همين اساس معادله زير را كه امروزه بعنوان معادله اساسي حسابداري معروف است مطرح نمود :
                                              دارايي = بدهي+سرمايه

اين معادله بدان معناست كه آنچه كه امروز در تملك ما و تحت اختيار ماست (دارايي ) ميتواند ازدو محل تهيه شده باشد .يا از محل وجه خود ما  (سرمايه) ويا بصورت قرضي (بدهي).

آنچه قابل ذكر است اين است كه  نگاهي به تاريخ بابلي ها و مصري ها نشان ميدهد كه آنها هم معاملات زمان خود را از طريق نوشتن بر لوحه هاي گلي و كاغذهاي پاپيروس كنترل ميكردند اما چيزي كه امروزه بعنوان حسابداري دوبل مطرح مي باشد حاصل تفكر بي نقص

اين رياضيدان بزرگ ايتاليايي است كه بعنوان پدر علم حسابداري نام گرفت .

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ دى ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۲۷:۱۰ توسط:Sinoreh موضوع:

اصلاحات و تعديلات در پايان دوره مالي

اصلاحات و تعديلات در پايان دوره مالي

حسابداران به خوبي مي دانند كه هدف از تهيه اطلاعات مالي كمك به استفاده كنندگان مختلف براي تصميم گيري مالي است.اين هدف زماني تحقق مي يابد كه اطلاعات مالي تهيه شده اطلاعات واقعي و درست باشد. پس ضروري است كه تمام درآمد ها و هزينه هاي يك دوره مالي ثبت و گزارش شود و در ترازنامه نيز تمام دارايي ها و بدهي ها و حقوق صاحبان سرمايه اورده شود.

براي انكه صورت هاي مالي يك واحد اقتصادي وضعيت مالي و نتايج عمليات ان را بدرستي نشان دهد؛ بايد حاوي كليه دارايي ها و بدهي ها و درآمد ها و هزينه ها باشد.اما مسئله اي كه حسابداران غالبا با آن روبرو مي شوند اين است كه برخي از رويداد هاي مالي بر نتايج عمليات بيش از يك دوره مالي اثر مي گذارند. اثر اين نوع رويداد هاي مالي بر دوره هاي مالي مختلف بايد به دقت شناسايي و اندازه گيري شود.جهت تحقق اين امر در پايان هر دوره مالي بايد اصلاحات لازم در حساب ها انجام شود.
انواع حسابها

انواع حسابهاي دفتر كل را از نظر انتقال دادن يا ندادن مانده انها به سال مالي بعد مي توان به دسته هاي زير تقسيم كرد:

حساب هاي دائمي

حساب هاي دائمي حساب هايي هستند كه مانده انها به دوره مالي بعد منتقل مي گردد.حساب هاي دائمي شامل دارايي ها ؛ بدهي ها و سرمايه مي باشد. اين حساب ها را حساب هاي تراز نامه اي نيز مي گويند.

حساب هاي موقت

حساب هاي موقت حساب هايي هستند كه در پايان دوره مالي بسته مي شوند. حساب هاي موقت شامل حساب هاي درآمد ؛ هزينه و برداشت مي باشند. به استثناي حساب برداشت اين حساب ها را حساب هاي سود و زياني نيز مي گويند.

حساب هاي مختلط

حسابهاي مختلط يعني حسابهايي همچون پيش پرداختها ؛ پيش دريافت ها و ملزومات حسابهايي هستند كه ممكن است قسمتي از مانده آنها به حسابهاي سود و زياني و بخشي از آن به ترازنامه متعلق باشد و در پايان دوره مالي بايد مانده اين حساب ها به حساب هاي تراز نامه اي و سود و زياني تفكيك شود بنابراين زماني كه با انجام عمل حسابداري و ثبت در دفاتر و حسابها مانده حسابهاي مختلط اصلاح مي شود و به حساب هاي سود و زياني و تراز نامه اي تبديل مي شود. در واقع اصلاحات و تعديلات در پايان دوره مالي صورت پذيرفته است .

پاسخگويي به مشكلات كامپيوتري و حسابداري و موبايل در تهران با شماره 9092305943 و  در ساير شهرها با شماره 9099071865

www.hamgampc.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ دى ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۰۰:۲۱ توسط:Sinoreh موضوع:

نحوه ثبت موجودي دايمي و ادواري

موجودي‌هاي مواد و كالا چون معمولا در مدتي كمتر از يك سال مصرف مي شوند، به فروش مي رسند، بنابراين در ترازنامه جزو داراييهاي جاري طبقه بندي ميشوند.

همچنين اين دارايي جاري بعد از حسابهاي دريافتني ، به دليل قدرت نقد شوندگي كمتر نسبت به حسابهاي دريافتني ، نشان داده مي شوند.

ضمنا دوستان لازم به ذكر است كه موجودي مواد غير مستفيم (ملزومات) را ميتوان تحت عنوان ساير داراييها ارائه نمود.

شركت ...

داراييهاي جاري :
موجودي نقد                     10000000
حسابهاي دريافتني            20000
موجوديهاي كالا              600000
.
.
.

همانطور كه مي دانيد درآمد عملياتي شركتها از فروش يا ارائه خدمات حاصل مي شود و در صورت سود و زيان اين در آمد نشان داده مي شود. پس از درآمد بهاي تمام شده الاي فروش رفته  ارائه مي شود كه بعنوان يك هزينه از درآمد كسر مي شود تا سود عملياتي بدست آيد.

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از رابطه زير بدست مي آيد:

موجودي كالا در ابتداي سال        10000
اضافه مي شود:
بهاي تمام شده كالاي خريداري شده / توليد شده      60000

مساوي:
بهاي تمام شده كالاي آماده براي فروش/ مصرف         70000

كسر مي شود:
موجودي كالا در پايان سال       (30000)

=   بهاي تمام شده كالاي فروش رفته/ مصرف شده
طي سال        40000

اما موضوع ديگر موضوع مالكيت و انتقال مالكيت موجوديهاي مواد و كالا است.

بعنوان مثال اگر كالايي خريداري شده و مالكيت انتقال يافته باشد، اگر چه دريافت نشده باشد بايد جزء موجوديهاي كالا منظور شود.

حال ميخواهم حالتهاي مختلف انتقال مالكيت كه با در نظر گرفتن آنها موجوديها به مالكيت شركت درآمده و ثبت مي شوند را شرح مي دهم:

فوب (F.O.B)  يا Freight On Board :

فوب به معني  تحويل روي عرشه كشتي ميباشد.

يعني كالا توسط فروشنده در بندري كه در قرارداد فروش ذكر شده است در روس عرشه كشتي گذارده مي شود. خطرات و خسارات وارده به كالا از زماني كه كالا بارگيري و روي عرشه كشتي قرار مي گيرد از فروشنده به خريدار منتقل مي گردد.

بنابراين هزينه هاي اندازه گيري و شمارش و بررسي كيفيت كالا، بسته بندي، صدور پروانه و هرگونه مجوز صادرات به عهده فروشنده است و هزينه هاي كرايه حمل به عهده خريدار است.

پس مالكيت از فروشنده  نسبت به كالا ها پس از بارگيري روي عرشه كشتي به خريدار منتقل ميگردد.

سي اند اف  (C & F) يا غير مجاز مي باشدt & Freight :

C & F به معناي بهاي خريد كالا به اضافه كرايه حمل است.

در اين حالت كليه شرايط مانند حالت  قبل است منتهي كرايه  حمل كه در فوب به عهده خريدار بود در C & F به عهده فروشنده

بنابراين مالكيت از  فروشنده پس از تحويل كالا در بندر مقصد به خريدار منتقل مي گردد.

سيف   (C.I.F) يا  غير مجاز مي باشدt . Insurance. Freight:

به معني بهاي خريد كالا به اضافه بيمه و كرايه حمل است.

در اين حالت فروشنده موظف است كالا را در مقابل خسارت يا مفقود شدن طي مدت حمل بيمه كند.

مشابه مورد قبل مالكيت در زمان تحويل كالا در بندر مقصد به خريدار منتقل مي گردد.

تحويل در محل كارخانه (EX-Work) :

در اين حالت مالكيت از فروشنده به خريدار در هنگام تحويل محل كارخانه فروشنده به خريدار منتقل مي گردد.

فروشنده حتي مسوليت بارگيري كالا را نيز ندارد و خريدار كليه هزينه ها و خطرات ناشي از رساندن كالا به مقصد را متحمل مي شود.

پاسخگويي به مشكلات كامپيوتري و حسابداري و موبايل در تهران با شماره 9092305943 و  در ساير شهرها با شماره 9099071865

www.hamgampc.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ دى ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۲۲:۳۵ توسط:Sinoreh موضوع:

روش ثبت دفاتر روزنامه و كلقبل از بيان روش ثبت و نوشتن دفاتر روزنامه كل لازم مي بينيم اشاره كوچكي به اختلاف دفتر داري و حسابداري داشته باشيم.
اگرچه دفتر داري لازمه حسابداري است اما دفتر دار تنها كار تحرير دفاتر و تهيه صورت حسابها را به عهده دارد و ليكن در حسابداري موضوعاتي نظير شناسايي و تجزيه و تحليل معاملات مد نظر مي باشد و يك حسابدار بايد بتواند وقايع پيچيده اقتصادي را تجزيه و تحليل نمايد پس بايد نتيجه بگيريم كه هر كس كه در بخش حسابداري كار كند و به نوعي فقط در نوشتن دفاتر بدون داشتن قدرت تجزيه و تحليلهاي مالي كاري انجام دهد حسابدار نخواهد بود.
دفتر روزنامه

براي يادگيري روش ثبت و نوشتن دفتر روزنامه ابتدا بايد بتوانيم رويداد هاي مالي را به خوبي تجزيه و تحليل كنيم و حسابهاي بدهكار و بستانكار را از هم به خوبي تشخيص دهيم و بتوانيم اآنها را شناسايي كنيم.

بنابراين به شكل اصولي يك دفتر روزنامه داراي مشخصات زير مي باشد:
1- ستون تاريخ
2- ستون شرح كه در آن پس از اينكه رويداد مالي تجزيه و تحليل شد حسابهاي بدهكار و بستانكار را شناسايي مي كنيم.
3- پس از ستون شرح دو ستون ديگر يكي ستون بدهكار كه مبلغ حساب بدهكار شده در آن ثبت مي شود و ستون بستانكار كه مبلغ حساب بستانكار را در آن ثبت مي كنيم وجود دارد.
4- قبل از ستون مبلغ بدهكار يك ستون باريك به نام عطف وجود دارد. در ستون عطف دفتر روذنامه جلوي هر حساب شماره صفحه آن حساب در دفتر كل نوشته مي شود و اين به جهت سهولت كار در پيگيري ثبت اقلام دفتر روزنامه در دفتر كل مي باشد.

دقت كنيد از هم اكنون به بعد براي صرفه جويي در زمان ثبتهاي دفتر روزنامه را به صورت خلاصه به صورت زير نشان خواهيم داد به عنوان مثال خريد 200.000 ريال اثاثه بصورت نقد را در تاريخ 1377/2/15 براي آنكه در دفاتر روزنامه نشان دهيم بصورت زير عمل مي كنيم.
1377/2/15
اثاثه 200.000
بانك / صندوق 200.000
بابت خريد اثاثه مورد نياز موسسه
يعني حساب بدهكار را سمت راست بالا نوشته و حساب بستانكار را در سمت چپ پايين و شرح خلاصه رويداد مالي را در زير آنها مي نويسيم.

دفتر روزنامه

روش ثبت و نوشتن دفاتر روزنامه و كل

روش ثبت و نوشتن دفتر كل
دقت كنيد اگر بخواهيم به صورت ساده دفتر كل را شرح دهيم بايد بگوييم دفتر كل دفتري است كه هر صفحه آن به يك حساب اختصاص مي دهيم و رويدادهاي اتفاق افتاده در ارتباط با آن حساب را در آن ثبت مي كنيم يعني مشخص مي كنيم حساب مربوطه در چه تاريخي بدهكار شده و در چه تاريخي بستانكار گرديده و مانده نهايي آن چه مبلغي است بنابراين اصولا يك دفتر كل داراي يك ستون تاريخ و يك ستون شرح و بعد از آن ستون مربوط به مبلغ بدهكار حساب و ستون بعد ستون بستانكار حساب مي باشد و در نهايت يك ستون كه مانده حساب را نشان مي دهد خواهد داد( لازم به توضيح است پس از ستون شرح يك ستون كوچك به نام عطف وجود دارد كه در آن شماره صفحه دفتر روزنامه كه رويداد مالي اتفاق افتاده ثبت شده است نوشته خواهد شد ).

پاسخگويي به مشكلات كامپيوتري و حسابداري و موبايل در تهران با شماره 9092305943 و  در ساير شهرها با شماره 9099071865

www.hamgampc.ir

 
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ دى ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۶:۴۰ توسط:Sinoreh موضوع:

نحوه طراحي سيستم و كدينگ حساب

معمولا" چهار سطح براي حسابهاي شركت تعريف مي گردد كه عبارت است از :

الف) سطح گروه حساب ها

ب  ) سطح حسابهاي كل

ج   ) سطح حساب هاي معين

د   ) سطح حساب هاي تفضيلي

سطح گروه حساب:

در اين سطح معمولا" كد بندي بر اساس گروه هاي اصلي ترازنامه و سرفصل هاي اصلي صورت سود و زيان انجام مي گيرد. براي كد بندي اين سطح مي توان از اعداد ۱ رقمي و ۲ رقمي استفاده نمود. شكل معمول حسابهاي گروه شركت هاي توليدي به شكل زير مي باشد:

۱: دارايي جاري

۲: دارايي غير جاري

۳: بدهي جاري

۴: بدهي غير جاري

۵: حقوق صاحبان سرمايه

۶: درآمد

۷: قيمت تمام شده كالاي فروش رفته

۸:هزينه

۹: ساير حساب ها (شامل حساب هاي جذب و انحرافات و حساب هاي انتظامي)

سطح حساب هاي كل :

در اين سطح هر گروه حساب بسته به فعاليت ها و نيازهاي موسسه و در اتباط با سرفصل هاي صورت هاي مالي به سطوح كوچكتري به نام سطح حساب هاي كل تقسيم مي گردند. براي كد بندي حساب هاي كل مي توان از اعداد ۱ و ۲ و يا ۳ رقمي استفاده نمود. نكتهء ديگري كه در زمان ايجاد كدينگ حساب ها بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در زمان طراحي كدينگ مي بايست اولا"به نيازهاي موسسه در آينده نيز  توجه نمود و طوري كدها را به حساب ها اختصاص داد كه اگر درآينده سرفصلي به سرفصل هاي موسسه اضافه گردد، كد استفاده نشده اي جهت اين امر وجود داشته باشد ثانيا" در زمان طراحي مي بايست ماهيت حسابها رااز لحاظ بدهكار بودن و بستانكار بودن مشخص نمود. به عنوان مثال مي توان دارايي جاري كه در بالا با گروه ۱ مشخص شده بود به شكل زير به حساب هاي كل تقسيم نمود:

۱۱۰موجودي نقد

۱۲۰ سرمايه گذاري كوتاه مدت

۱۳۰ حساب ها و اسناد دريافتني تجاري

۱۴۰ ساير حسابها و اسناد دريافتني

۱۵۰ موجودي مواد و كالا

۱۶۰ سفارشات و پيش پرداخت ها

در حساب هاي فوق رقم صدگان ( يعني۱) معرف گروه دارايي، يعني دارايي جاري  و دو رقم بعد معرف  كد حساب دفتر كل مي باشد. البته در برخي شركت ها ممكن است بسته به نياز و تعدد حساب ها هر كدام از سرفصل هاي ارائه شده در فوق به سرفصل هاي كوچك تري تقسيم گردد. مثلا" به جاي حساب حساب ۱۱۰ موجودي نقد ممكن است از حساب هاي زير استفاده گردد:

۱۱۰: موجودي بانك هاي ريالي

۱۱۱: موجودي بانك هاي ارزي

۱۱۲:صندوق ريالي

۱۱۳: صندوق ارزي

۱۱۴:تنخواه گردان ريالي

۱۱۵:تنخواه گردان ارزي

سطح حساب هاي معين :

در اين سطح نيز حساب هاي كل موسسه به سطوح كوچكتري تقسيم مي گردد، معمولا" براي كد بندي حساب معين از كدهاي دو رقمي استفاده مي گردد. به عنوان مثال كد ۱۱۰ حساب موجودي بانك هاي ريالي را مي توان به سطوح زير تقسيم نمود.

۱۱۰۰۱: موجودي بانك هاي ريالي بانك ملي شعبه مركزي

۱۱۰۰۲: موجودي بانك هاي ريالي بانك ملت شعبه مركزي

سطح حساب هاي تفضيلي :

در اين سطح نيز ميتوان حساب هاي معين موسسه را به حساب هاي كوچكتري با عنوان تفضيلي نشان داد. مثلا" ۱۱۰۰۱ با شماره جاري ۴۵۵۶۰ را مي توان به شكل زير نشان داد:

۱۱۰۰۱۱۲۲۴۵۵۶۰:موجودي بانك هاي ريالي بانك ملي شعبه مركزي جاري ۴۵۵۶۰.

ذكر اين نكته لازم به نظر ميرسد كه بهتر است جهت طراحي كد هاي تفضيلي  از كدهاي يگانه (يونيك) استفاده گردد. يعني براي هر شخص حقيقي، حقوقي و ....  يك تفضيلي منحصر به فرد تعريف شده و در تمامي حساب هاي معين و كل از همان تفضيلي استفاده گردد.

پاسخگويي به مشكلات كامپيوتري و حسابداري و موبايل در تهران با شماره 9092305943 و  در ساير شهرها با شماره 9099071865
www.hamgampc.irبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۸:۰۱ توسط:Sinoreh موضوع: